en

Zarządzanie obszarem zaangażowania społecznego

Dla Pelion społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim sposób prowadzenia działalności, polegający na budowaniu wartości w oparciu o trwałe i partnerskie relacje z dostawcami, odbiorcami usług i produktów, pracownikami, społecznością lokalną oraz innymi interesariuszami. W swoich działaniach firma kieruje się wartościami etycznymi i standardami etycznego postępowania, wdraża innowacyjne rozwiązania we wszystkich obszarach funkcjonowania oraz współpracuje z partnerami w oparciu o zaufanie, przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność.

Filozofia prowadzenia działalności przez Pelion została ujęta w misji „Jesteśmy po to, by dbać o jakość i długość życia pacjentówi klientów”. Firma inicjuje i przewodzi zmianom w sposób etyczny, promujący zrównoważony rozwój. Dla pracowników kreuje bezpieczne i zrównoważone środowisko pracy, przykładającwagę do ich zaangażowania i rozwoju. W sferze społecznej podejmuje działania mające bezpośredni, jak i pośredni wpływ na zdrowie i życie - związane z edukacją prozdrowotną, aktywnym stylem życia oraz pomocą chorym i wykluczonym społecznie osobom, przyczyniając się do poprawy ich zdrowia.

Działania społeczne od początku związane były z inicjatywami mającymi na celu wzmacnianie więzi ze społecznościami lokalnymi. DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie, Urtica Dzieciom, Stowarzyszenie „Maraton Dbam o Zdrowie” oraz Muzea Farmacji współpracują z władzami lokalnymi, uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi w każdym regionie kraju.

Doświadczenie w branży farmaceutycznej pozwala efektywnie wykorzystać posiadane kompetencje z korzyścią zarówno dla społeczeństwa - przyczyniając się do rozwiązywania ważnego problemu, jakim jest m.in. utrudniony dostęp do leków, pracowników - poprzez wolontariat i angażowanie się w pomoc innym oraz dla celów biznesowych - poprawa wizerunku oraz tworzenie społecznej wartości marki.

Misję społeczną Pelion od 2008 r. realizuje DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie, która łączy działania poszczególnych spółek i inicjuje je na rzecz społeczności. Od 18 lat w ramach grupy Pelion, PGF Urtica przy wsparciu Fundacji organizuje akcję „Urtica Dzieciom”, a w jej ramach „Słoneczną Galerię” na rzecz dzieci chorych onkologicznie.

Wszystkie prowadzone działania to przedsięwzięcia wieloletnie, stale rozwijane i udoskonalane, co świadczy o przywiązywaniu przez firmę dużej wagi do swojej misji i odpowiedzialności.

Za całokształt działań prowadzonych w 2015 r. w obszarze społecznej odpowiedzialności oraz wkład w zrównoważony rozwój firma Pelion została wyróżniona Białym Listkiem CSR „Polityki”.

Wtróżnione praktyki długoletnie

  • Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015.Dobre Praktyki. – „Samotna mamo nie jesteś sama”
  • Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015.Dobre Praktyki. – Pay-roll
  • Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015.Dobre Praktyki. – Razem Możemy Więcej
  • Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015.Dobre Praktyki. – „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”Oddajemy krew

W 2015 r. firma Pelion nawiązała współpracę z Regionalną Stacją Krwiodawstwa, a jej pracownicy przystąpili do akcji oddawania krwi, stając się Honorowymi Dawcami. Pierwsze akcje zorganizowano z okazji obchodów 25-lecia firmy w listopadzie i grudniu w dwóch lokalizacjach - w Łodzi oraz Wrocławiu. Część pracowników oddających krew zgłosiło jednocześnie akces do banku dawców szpiku. Akcja oddawania krwi zyskała wielu zwolenników, którzy zadeklarowali swój udział w kolejnych edycjach. Będzie ona kontynuowana w 2016 r. – przyjęto i ustalono harmonogram trzech spotkań.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015.Dobre Praktyki. – „Oddajemy krew”

Dzień godności

W 2015 r. firma Pelion po raz siódmy włączyła się w organizację w Łodzi Międzynarodowego Dnia Godności, który przypada w trzecią środę października. Jest to ogólnoświatowa inicjatywa, mająca za zadanie uwrażliwiać młodzież na kwestie związane z poszanowaniem godności drugiego człowieka oraz zachęcać ją do podejmowania działań promujących godność w trakcie trwania roku szkolnego. Organizację Dnia Godności koordynują wolontariusze firmy, którzy zapraszają szkoły i gości do spotkania z uczniami placówek gimnazjalnych i licealnych. W Dniu Godności przypadającym w 2015 r. w dniu 21 października, wolontariusze spółek Pelion wraz z wyjątkowymi gośćmi – osobami znanymi i szanowanymi ze względu na swoje sukcesy i osiągnięcia w różnych dziedzinach – spotkali się z młodzieżą czterech łódzkich szkół. W obchodach Dnia Godności wzięło udział około 400 uczniów, z którymi spotkali się m.in.: siatkarka Małgorzata Niemczyk, dziennikarka Magdalena Michalak, śpiewaczka operowa Anna Cymmerman, fotograf i wydawca Jacek Kusiński oraz światowej sławy skrzypaczka Izabella Żebrowska.

Wszystkie zobowiązania przyjęte na 2015 r. zostały zrealizowane:

  • Kontynuacja organizacji Dnia Godności
  • Kontynuacja akcji w ramach Programu Zostań Darczyńcą
  • Organizacja Wieczoru Charytatywnego
  • Rozwój projektu „Razem Możemy Więcej” we współpracy z organizacjami partnerskimi
  • Kontynuacja projektu „Samotna mamo nie jesteś sama”

Zobowiązania na lata 2016-2018

Wszystkie prowadzone projekty w obszarze społecznym co roku są wysoko oceniane zarówno przez
interesariuszy, jak i instytucje opiniotwórcze. Dlatego też w strategii CSR Pelion na lata 2016-2018 będą
one kontynuowane i rozwijane tak, aby zyskały szerszy wymiar.

Interesariusze o nas:

Magdalena Pękacka

Dyrektorka Forum Darczyńców

„DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie prężnie się rozwija, dbając przy tym o standardy zarządzania i działań grantodawczych. Bardzo mnie cieszy rozwój programu grantowego „Razem możemy więcej”. W roku ubiegłym Fundacja zwiększyła liczbę beneficjentów do ok. 100 organizacji pozarządowych i instytucji, pomogła ponad 19 tys. osób indywidualnych, a pula środków przeznaczonych na granty wyniosła ponad 1,9 mln złotych. Środki przekazywane są organizacjom społecznym w trybie konkursowym, a wyboru beneficjentów dokonuje kapituła, do której prac zaangażowani są pro bono eksperci spoza Fundacji. Procedury są przejrzyste i jawne, publikowane - podobnie jak lista beneficjentów - na stronie internetowej organizacji. Budżet programu grantowego DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie jest znaczący w porównaniu z budżetami innych rozwiniętych fundacji korporacyjnych. Na uznanie zasługuje konsekwentny rozwój działań Fundacji mających na celu niwelowanie barier w dostępie do leków, dzięki czemu zwiększa się liczba osób, które wykupują niezbędne medykamenty. Te działania pozytywnie wyróżniają Fundację i fundatora na tle konkurencji.”

s. Magdalena Krawczyk

Dyrektor DSM im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi

„W Domu Samotnej Matki przebywa średnio ok. 60 osób, w tym ponad 30 dzieci. Potrzeby placówki są więc bardzo duże. Takie skupisko osób sprzyja zachorowaniom, szczególnie u dzieci. Sam zakup żywności, pieluch, kosmetyków dla dzieci to bardzo wysokie wydatki. Gdyby nie wsparcie DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie nie bylibyśmy w stanie zadbać o zdrowie dzieci i mam. Wiele naszych dzieci wymaga specjalistycznego leczenia, ze względu na liczne choroby układu oddechowego, w tym astmę i alergie. Coraz więcej kobiet wymaga też wsparcia farmakologicznego w diagnozie depresji i innych zaburzeń. Nie mamy środków finansowych na zakup leków dlatego też pomoc ze strony fundacji jest dla nas nieoceniona. Smutna prawda jest taka, że bez pomocy fundacji nasza apteka w domu samotnej matki świeciłaby pustkami.

Fundacja pomaga naszemu Domowi Samotnej Matki im. S. Leszczyńskiej w Łodzi nie tylko przy zakupie leków. Jest naszym dobrym sąsiadem wspierającym nasze inicjatywy lokalne włączając się m.in. w coroczną akcję „Pakiet dla malucha: Kaszka i pielucha”, przekazując kaszki i mleko dla naszych najmłodszych podopiecznych. Ponadto DOZ Fundacja zachęca pracowników firmy Pelion do zbierania plastikowych nakrętek dla naszej placówki, dzięki czemu mamy dodatkowe środki na zakup innych potrzebnych rzeczy dla Domu. Pracownicy Fundacji inicjują zbiórki i ofiarowują dla naszych mam i dzieci ubrania i zabawki. Jesteśmy ogromnie wdzięczni DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie za każdą formę pomocy. Bez niej byłoby nam bardzo trudno”.

Jolanta Czernicka-Siwecka

Prezes Fundacji ISKIERKA

„Dzięki współpracy z DOZ Fundacją Dbam o Zdrowie możemy łączyć różne obszary na rzecz wypracowywania wspólnych projektów z myślą o naszych podopiecznych.

Jednym z takich wydarzeń był wieczór charytatywny, którego gościem specjalnym był długoletni przyjaciel i ambasador Fundacji ISKIERKA Szymon Majewski. Podczas tego wieczoru odbyła się aukcja, której dochód (90 720 zł) przeznaczyliśmy na zakup leków i sprzętu medycznego dla naszych podopiecznych. Takie inicjatywy stanowią ogromne wsparcie działań statutowych naszej Fundacji, zmieniając szpitalną rzeczywistość na oddziałach onkologii dziecięcej na Śląsku.

Kolejną wspólną inicjatywą jest DOZ Maraton Łódź z PZU, w którym udało nam się dwukrotnie uczestniczyć. Niesamowita energia płynąca z tego wydarzenia, jak i zaangażowanie biegającej grupy naszych podopiecznych i ich rodzin zainspirowało nas do dalszych działań. Wciąż udowadniamy, że pomaganie może łączyć się z prawdziwą pasją, a bieganie jest na to świetnym dowodem. To także dawka inspiracji i motywacji dla naszych podopiecznych, którzy nieraz zmagają się z trudnym etapem rehabilitacji i powrotu do formy sprzed choroby.”

Wielisława Rogalska

Prezes TPBA Koło Łódzkie

„Celem działania Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym. Istotą tego działania jest odbudowa godności człowieka. Godność tę przywracamy nie tylko poprzez zaspakajanie elementarnych potrzeb materialnych, ale również przez pracę we wspólnocie, odtwarzanie i umacnianie więzi międzyludzkich, odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pomoc DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie doskonale trafia w nasze potrzeby. Leki, środki opatrunkowe i inne materiały medyczne są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszej placówki i są nieocenionym wsparciem dla naszych podopiecznych. Większość mieszkańców schronisk i noclegowni to osoby w starszym wieku, schorowane, niepełnosprawne, z różnego rodzaju schorzeniami wymagającymi stałego leczenia.

Wsparcie DOZ Fundacji nie ogranicza się tylko do pomocy w zakupie leków. Organizowane zbiórki odzieży czy zabawek dla dzieci są również dużym wsparciem, gdyż zapotrzebowanie na tego typu artykuły stale rośnie. Dzięki współpracy z Fundacją dwukrotnie mieliśmy możliwość uczestniczenia w DOZ Maratonie Łódź z PZU. Dzięki tej inicjatywie udało się zmobilizować naszych podopiecznych do uczestniczenia w biegu. Biegli zarówno dorośli, jak i dzieci ze Schroniska dla Kobiet. Udział w Maratonie ma dalsze konsekwencje. Młodsi mieszkańcy naszego schroniska zaczęli zmieniać styl życia, bardziej dbać o kondycję fizyczną i zdrowie.”

Sławomir Janus

Prezes Stowarzyszenia „Liver”

„Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom Liver jest organizacją pozarządową, działającą w sferze ochrony zdrowia i pomocy charytatywnej dla ciężko chorych podopiecznych z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Mamy pod opieką wiele dzieci, głównie ze schorzeniami wątroby, które potrzebują niezbędnych lekarstw i środków pomocniczych. Choroby wątroby i dróg żółciowych charakteryzują się przewlekłością i trudnymi rokowaniami. Wymagają ciągłego leczenia farmakologicznego i operacyjnego, a w przypadku niewydolności wątroby konieczna jest transplantacja. Przewlekłość schorzenia, konieczność przyjmowania wielu leków powoduje, że rodziców nie stać na zakup podstawowych leków dla swoich dzieci. Dzięki udziałowi w projekcie Razem Możemy Więcej jesteśmy w stanie skutecznie pomóc większej ilości dzieci. Zabezpieczyć je w niezbędne leki ratujące życie. Konkurs Grantowy RMW to ogólnopolski projekt skierowany do wszystkich organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia i pomocy społecznej takich jak nasza. Udział w projekcie daje dodatkową możliwość nawiązania współpracy między organizacjami. Jest to niezwykle istotne, bowiem wymiana doświadczeń, myśli, bezpośrednich rozmów podczas spotkań pomaga w prowadzeniu działalności i staje się źródłem inspiracji. Stała pomoc daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa naszym podopiecznym.”

Beata Łopatniuk

Fundraiser, Fundacja Hospicyjna

„Fundacja Hospicyjna współpracuje z DOZ Fundacją Dbam o Zdrowie od kilku lat, za każdym razem z poczuciem głębokiego sensu wspólnych działań i satysfakcji z ich efektów. Dzięki ogólnopolskiemu Konkursowi Grantowemu DOZ Fundacji możemy pomóc naszym podopiecznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w sfinansowaniu zakupu leków i sprzętu medycznego. Dzięki DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie dwukrotnie uczestniczyliśmy w DOZ Maratonie Łódź z PZU, przy okazji którego również mogliśmy pozyskać fundusze dla naszych podopiecznych.

W 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z Polską Grupą Farmaceutyczną i wolontariuszami DOZ Fundacji w Gdańsku, którzy dołączyli do prowadzonej przez nas akcji zbierania nakrętek. Pozyskaliśmy dzięki temu dobrego sąsiada, który wspiera nasze lokalne inicjatywy. Cieszymy się ze współpracy, wspólnych spotkań i wymiany doświadczeń między naszymi organizacjami. Dzięki DOZ Fundacji możemy czynić więcej dobra dla najbardziej potrzebujących osób.”

Zobacz także: DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie, URTICA Dzieciom, DOZ Maraton Łódź z PZU, Inicjatywy Edykacyjne, Środowisko Naturalne