en

Strategia biznesowa PELION S.A.

Reguły biznesu prowadzonego przez firmę Pelion określają przyjęte wartości, jak i zasady ładu korporacyjnego. Są one podstawą do wyznaczenia ram naszej działalności oraz kultury organizacyjnej. Celem strategii biznesowej jest stałe i konsekwentne budowanie mocnej pozycji w sektorze ochrony zdrowia. Stały rozwój naszej organizacji i przystosowanie jej do nowych warunków i uregulowań prawnych aby w jak najlepszym stopniu dostosować nasze działania do potrzeb i stale rosnących oczekiwań wszystkich partnerów biznesowych, a w szczególności pacjentów. Pelion S.A. za główny cel stawia sobie troskę o pacjenta, którą rozumie jako konieczność zapewnienia dostępności do leków w dobrych cenach. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, niezależnie od regionu i rynku, dzielimy się również najlepszymi rozwiązaniami, stale polepszając jakość świadczonych usług.

Celem jest również doskonalenie platformy łączącej wszystkich uczestników rynku ochrony zdrowia poprzez dynamiczny rozwój poszczególnych linii biznesowych.

Wartości, którymi kierujemy się w pracy są nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej, mówią, kim jesteśmy, jak pracujemy i jakie są nasze cele:

Troszczymy się
o dobro pacjentów
Troszczymy się
o dobro pacjentów

Realizacja misji „Dbamy o zdrowie – nasza pasja, Twoja inwestycja” jest dla nas celem nadrzędnym, dlatego we wszystkich swoich działaniach kierujemy się dobrem pacjenta. Dokładamy wszelkich starań, by poznać i zrozumieć potrzeby pacjentów i móc zaoferować im jak najlepszą pomoc.

Dbamy
o społeczeństwo
Dbamy
o społeczeństwo

Dostarczanie leków do pacjentów
w Polsce w poszanowaniu prawa
oraz zasad GDP, a także przy zachowaniu najwyższego poziomu serwisu stanowi priorytet dla podejmowanych działań
i gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta
w dostępności do leku. Pelion jest gwarantem przestrzegania przepisów
w zakresie obrotu lekami, dostarczenia niepodrabianych leków, przewożonych
i przechowywanych w najlepszych warunkach

Jesteśmy rzetelnym
partnerem
Jesteśmy rzetelnym
partnerem

Poszczególne linie biznesowe dbają o relacje ze swoimi dostawcami i klientami, zachowując najwyższą staranność i profesjonalizm standardów,
a także oferujac szeroki wachlarz dodatkowych usług i rozwiązań.

Zapewniamy zwrot
z powierzonych środków
Zapewniamy zwrot
z powierzonych środków

Osiągane wyniki muszą uwzględnić bezpieczeństwo zwrotu powierzonych przez banki środków, Naszym celem jest także zapewnienie zwrotu z inwestycji inwestorom kupującym akcje Pelion na GPW w Warszawie.

Szukamy innowacyjnych
rozwiązań
Szukamy innowacyjnych
rozwiązań

W swojej pracy poszukujemy innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań, dlatego cenimy pomysłowość, chęć dzielenia się wiedzą i konsekwencję w urzeczywistnianiu pomysłów.

Współpracujemy ze sobą
Współpracujemy ze sobą

Realizując różnorodne projekty działamy zespołowo. Korzystając
z wiedzy i doświadczenia kolegów szukamy najlepszych rozwiązań. Chętnie dzielimy się ze sobą swoimi pomysłami i uwagami. Dbamy o dobrą atmosferę
w pracy, wspieramy się i wspólnie cieszymy się z osiągniętych wyników. Pamiętamy, że razem możemy więcej.

Rozwijamy się
Rozwijamy się

Rozwój jest najlepszą drogą do sukcesu, stąd stale poszukujemy możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności. Naszym celem jest profesjonalizm w każdym obszarze naszej działalności.

Rozwijamy nasz biznes
Rozwijamy nasz biznes

Działając w sektorze farmaceutycznym, który podlega ścisłej regulacji ze strony państwa, chcemy czynnie uczestniczyć w zmianach zachodzących na tym rynku oraz pokazywać w jakim kierunku rynek powinien się rozwijać, mając na celu dobro pacjentów

Wytyczamy kierunki
Wytyczamy kierunki

Działając w sektorze farmaceutycznym, który podlega ścisłej regulacji ze strony państwa, chcemy czynnie uczestniczyć w zmianach zachodzących na tym rynku oraz pokazywać w jakim kierunku rynek powinien się rozwijać, mając na celu dobro pacjentów

Budujemy polską
gospodarkę
Budujemy polską
gospodarkę

Historia Pelion wpisuje się w historię polskiej transformacji. Jesteśmy polską firmą, która obecnie generuje kilka miliardów obrotów rocznie
i zatrudnia ponad 9 tys. pracowników. Działając na polskim rynku farmaceutycznym, z dumą pełnimy funkcję wspierania pacjentów oraz kontrahentów, zapewniając miejsca pracy swoim pracownikom

Postępujemy
etycznie
Postępujemy
etycznie

W swojej działalności kierujemy się podstawowymi zasadami Etyki i Kodeksem dobrych praktyk.

Jesteśmy dobrymi
gospodarzami
Jesteśmy dobrymi
gospodarzami

Każdy pracownik ma wpływ na to,
co się dzieje w firmie i w jej otoczeniu, dlatego cenimy dbałość
o wspólne dobro i skuteczne gospodarowanie wspólnymi zasobami. Stale poprawiamy swoją efektywność oraz szukamy coraz lepszych rozwiązań.

Celem Pelion S.A. jest

Zapewnienie konsensusu pomiędzy dobrem pacjentów, pracowników oraz zasadami prowadzenia zdrowego biznesu.
Optymalny rozwój każdej linii biznesowej w coraz trudniejszych warunkach funkcjonownaia rynku farmaceutycznego oraz przy zachowaniu wysokiej jakości operacyjnej biznesu.
Zwiększanie wartości prowadzonego biznesu.

W związku z powyższym swoje działania koncentruje na:

Budowie wartości marek spółek odpowiedzialnych za poszczególne linie biznesowe oraz pozostałych spółek Grupy.
Dalszym rozwoju na rynkach, na których Grupa obecnie prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej, zaopatrzenia szpitali oraz uslug dla producentów.