en

Sprzedaż hurtowa

ponad
2,2 tys.

zatrudnionych
pracowników


4,8 mld PLN

sprzedaży

ok.
20 %

udziałów w rynku
sprzedaży hurtowej
do aptek

20 tys.

realizowanych
zamówień dziennie

ok.
10 tys.

obsługiwanych
aptek

ponad
29 tys.

pozycji asortymentowych

współpraca
z ponad
850

producentami

sprzedaż
1 mln

opakowań
preparatów
dziennie

ponad
70 tys. m2

powierzchni magazynowej

obsługa
ponad
70

lokalnych hurtowni

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

PGF jest jednym z trzech największych dystrybutorów do aptek w Polsce. Zarządza działalnością 13 spółek regionalnych, oferując nowoczesne narzędzia oraz szeroką gamę usług zarówno aptekarzom, jaki i producentom farmaceutycznym. Dla swoich klientów jest wiarygodnym partnerem, dostawcą i usługodawcą.

W 2015 roku PGF obchodziła 25-lecie działalności. Doświadczenie płynące z wieloletniej współpracy ze wszystkimi podmiotami rynku farmaceutycznego pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów rynkowych, a co się z tym wiąże, na opracowywanie innowacyjnych, wspierających partnerów rozwiązań. Polska Grupa Farmaceutyczna jest integratorem modeli biznesowych swoich klientów – rozumie i definiuje ich potrzeby, uwzględniając przy tym dobro Pacjenta, które wpisane jest w misję:Dla zaspokojenia zdrowotnych potrzeb Pacjentów wyprzedzamy oczekiwania rynku, kreujemy innowacyjne rozwiązania biznesowe oraz wyznaczamy standardy współpracy z aptekarzamii producentami farmaceutycznymi – robimy wszystko, żeby pacjent mógł zawsze dostać niezbędny lek.

Celem PGF jest kompleksowe wspieranie aptekarzy w prowadzeniu biznesu w trudnym konkurencyjnym otoczeniu. Oferta handlowa PGF zawiera najszerszy asortyment, obejmujący ponad 29 tys. leków i produktów medycznych dostępnych na polskim rynku. Program Zdrowy Wybór, oferowany przez PGF małym podmiotom, zapewnia solidne wsparcie biznesowe i pozwala lepiej zarządzać apteką. Zarządzanie kategorią daje możliwość dostosowania asortymentu do zmieniających się trendów rynkowych, usługa optymalizacji magazynu zwiększa efektywność zaopatrzenia, a e-commerce umożliwia składanie zamówień na leki za pośrednictwem internetu i ich odbiór w wybranej aptece. Dla aptek zorganizowanych PGF zbudowała rzetelną i bezpieczną ofertę obejmującą m.in. szybką i kompleksową obsługę, wdrożenie systemu automatycznej odsprzedaży pakietów oraz telemarketingu centralnego.

PGF współpracuje z ponad 850 producentami leków i innych produktów dystrybuowanych do aptek. Firma oferuje producentom kompleksowy zakres usług, dzięki którym mogą zwiększyć zasięg dystrybucji oraz efektywność sprzedaży. Rozległa wiedza o rynku, wynikająca z analiz setek milionów zrealizowanych transakcji, umożliwia prowadzenie szeregu działań m.in. z zakresu wsparcia sprzedaży, badań rynkowych czy logistyki. PGF dostarcza leki do ponad 10 tys. aptek na terenie kraju. Każdego dnia oddziały regionalne realizują ponad 20 tys. zamówień na blisko milion sztuk niezbędnych leków i produktów medycznych. Baza magazynowa i sposób przechowywania oraz transportowania leków gwarantują wysoką jakość oraz bezpieczeństwo obrotu lekami.

Wdrożony w PGF system jakości obejmuje wszystkie procesy w zakresie dystrybucji i daje gwarancję, że dostarczany do odbiorcy produkt spełnia wymagania jakościowe oraz pochodzi z legalnego łańcucha dostaw. Na bieżąco analizowane są zmiany prawne i wdrażane aktualne wymogi związane z obrotem produktami leczniczymi w hurtowni farmaceutycznej, w tym nowe przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z dnia 13 marca 2015 r. oraz nowe przepisy Prawa Farmaceutycznego.

PGF doskonali swoje wewnętrzne procesy oraz inwestuje w rozwój kapitału ludzkiego. Obok programu podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej i rozwoju przywództwa, w 2015 roku dodatkowo zainicjowano program talentowy zadedykowany doradcom klienta „Manufaktura talentów”, program dofinansowania do nauki języka angielskiego oraz kształcenia podyplomowego.

2015 ROK

Zbudowana przez PGF platforma pharmbook.pl oferuje gotowe rozwiązania ułatwiające prawidłowe składanie zamówień. W 2015 roku, w odpowiedzi na zmiany przepisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne, poszerzono zakres jej funkcjonalności o możliwość składania lub potwierdzania zamówień w formie elektronicznej.

Pharmbook.pl automatycznie archiwizuje wszystkie dokumentyw formie elektronicznej, ułatwia ich wyszukiwanie, a także zapewnia całodobowy dostęp do nich oraz szybki i łatwy przepływ informacji między apteką, hurtownią, a także GIF i WIF. Od 2015 roku poprzez pharmbook.pl dostępny jest także unikalny na rynku model reklamacji i zwrotu towarów.

W 2015 roku PGF wdrożyła nowoczesny system telemarketingowy, który doprowadził do istotnej poprawy efektywności telefonicznej, wzrostu efektywności dotarcia call center do klienta oraz większej liczby połączeń odbieranych. W celu udoskonalenia procesu dystrybucji rozpoczęto proces wdrażania systemu monitorowania temperatury, który zapewnia kompleksowy nadzór nad temperaturą przesyłek w ciepłym i zimnym łańcuchu dostaw.

W 2015 roku podjęto decyzję o emisji obligacji na rynku obligacji Catalyst. PGF wyemitowała 100 tys. obligacji 5-letnich, każda o wartości 1 tys. PLN. Obligacje PGF w całości zostały objęte przez instytucje finansowe. Uplasowanie obligacji wśród inwestorów finansowych potwierdza zasadność prowadzonej przez Spółkę polityki rozwoju i zwiększa wiarygodność PGF na rynku. Pierwsze notowanie miało miejsce w dniu 18 lutego 2016 r.

WYZWANIA i CELE

2015 rok był czwartym z kolei rokiem funkcjonowania podmiotów dystrybucji farmaceutycznej w utrudnionych warunkach rynkowych, które zaistniały po wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2012 r. tzw. ustawy refundacyjnej. Obowiązujący od 2014 roku sztywny 5-proc. narzut na dystrybucję leków refundowanych powoduje, że prowadzenie działalności na tej części asortymentu odbywa się poniżej progu rentowności oraz że całkowite marże uzyskiwane przez hurtownie farmaceutyczne w Polsce są na jednym z najniższych poziomów w Europie.

Dlatego też dla PGF celem strategicznym jest budowa trwałego wzrostu poprzez aktywną sprzedaż i współpracę ze wszystkimi aptekami w Polsce, partnerskie wspieranie aptek rodzinnych i lokalnych sieci oraz oferowanie najlepszego serwisu dla klientów zorganizowanych.

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego, która weszła w życie z dniem 12 lipca 2015 r. oraz nowe zasady DPD rozszerzają zakres obowiązków hurtowni oraz zwiększają koszty ich funkcjonowania.

Odpowiadając na te wyzwania, PGF zainicjowała i realizuje projekty mające na celu m.in. wdrożenie usprawnień dla aptek oraz dostosowanie działań do nowego prawa. Analizuje także procesy oraz opracowuje nowe procedury w odniesieniu do nowych wymogów DPD.

Cele długoterminowe PGF obejmują:
  • zwiększanie udziału w sektorze aptek indywidulanych,
  • rozwój usług programu Zdrowy Wybór i wzrost liczby podmiotówz nich korzystających,
  • osiągnięcie pozycji preferowanego partnera dla aptek zorganizowanych poprzez doskonalenie serwisu,
  • ciągłe doskonalenie serwisu dla klientów m.in. poprzez kontynuację projektu zwiększania efektywności telemarketingu.

Pharmapoint Sp. z o.o.

Pharmapoint Sp. z o.o. jest liderem na rynku sprzedaży do innych hurtowni farmaceutycznych, obsługującym ponad 70 lokalnych hurtowni.

Spółka, udoskonalając usługi dystrybucyjno-logistyczne, stale poszerza swoją pozostałą ofertę. W 2015 r. kolejni dostawcy skorzystali z oferty dystrybucji wyłącznościowej. Dzięki ofercie usług sprzedażowo-marketingowych, powiększyło się grono producentów farmaceutycznych, dla których firma stała się strategicznym partnerem dystrybucyjnym.

Spółka stale rozwija zaplecze logistyczne udoskonalając jakość usług. Gwarantuje przechowywanie oraz magazynowanie produktów farmaceutycznych w różnych warunkach temperatury z całodobowym monitoringiem. W 2015 roku powiększony został park maszynowy w magazynie w Poznaniu. Spółka zreorganizowała także procesy dystrybucyjne, znacznie zwiększając efektywność systemu logistycznego – o ponad 20% wzrosła ilość nadanych przesyłek względem 2014 roku. Rozpoczęła także proces modernizacji magazynu głównego w Łodzi, wprowadzając zaawansowane technologicznie systemy m.in. automatycznej rejestracji temperatury.

Pharmapoint Sp. z o.o. dąży do zapewnienia swoim kontrahentom – zarówno odbiorcom, jak i producentom – najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań. Nowe formy współpracy, poszerzający się pakiet usług marketingowych, dostosowana do potrzeb rynku oferta dystrybucji wyłącznościowej – to tylko niektóre z proponowanych przez spółkę rozwiązań. Otwartość na nowe formy współpracy i nieustająca analiza trendów na rynku farmaceutycznym pozwalają Pharmapoint Sp. z o.o. na wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom kontrahentów.