en

Urtica Dzieciom

Odpowiedzią na problem społeczny, jakim jest samotność i cierpienie chorych dzieci przebywających w szpitalach z dala odswoich rówieśników, przyjaciół i rodziny jest prowadzony projekt Urtica Dzieciom. Projekt ten stanowi coś więcej niż finansowe wsparcie dla szpitali. Wartością nadrzędną jest czas poświęcony dzieciom i zaangażowanie wielu osób i instytucji w to, by dzieci dotknięte chorobą nowotworową miały szansę na normalne życie i zabawę. Cykliczne zajęcia plastyczne i kontakt z osobami spoza personelu medycznego sprawiają, że dzieci lepiej sobie radzą z izolacją od bliskich i przyjaciół. Warsztaty plastyczne „Słoneczna Galeria” to szansa dla małych pacjentów na kontakt ze sztuką i oderwanie się od szpitalnej codzienności.

W projekcie bierze udział 17 dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych. Do współpracy zapraszani są lokalni artyści plastycy i pedagodzy, którzy dbają o to, by zajęcia były ciekawe i dostosowane do poziomu wysiłkowego dzieci. Zwieńczeniem warsztatów jest uroczysta gala, podczas której prezentowane są prace wszystkich dzieci biorących udział w warsztatach. Dzieła małych artystów są licytowane, a dochód z aukcji przekazywany jest wszystkim szpitalom zaangażowanym w projekt. Środki te pozwalają na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, materiałów plastycznych i zabawek dla małych pacjentów.

512

małych artystów

17

szpitali

ok.
5 000

zużytych kredek

384 700

dochód z akcji
w 2015 r.