en

Ankieta dotycząca oceny Zintegrowanego Raportu Rocznego Pelion za 2015 r.

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce czwarty już Zintegrowany Raport Roczny firmy Pelion, w którym raportujemy dane finansowe i pozafinansowe za 2015 r. Zachęcamy do zapoznania się z nim oraz do podzielenia się z nami Państwa opiniami i uwagami. Uzyskane informacje pozwolą nam doskonalić proces raportowania dostosowując go do Państwa potrzeb.

1 Jak ocenia Pan/Pani kompletność zawartych w nim informacji?
1
Źle
2
Average
3
Good
4
Excellent
2 Jak ocenia Pan/Pani wiarygodność przedstawionych informacji?
1
Źle
2
Average
3
Good
4
Excellent
3 Jak ocenia Pan/Pani przydatność zawartych w raporcie informacji?
1
Źle
2
Average
3
Good
4
Excellent
4 Jakie informacje zawarte w raporcie były dla Pani/Pana najciekawsze?
Pelion Healhcare Group w 2015 roku
Otoczenie rynkowe
Ład korporacyjny
Wyniki finansowe
Tabela treści GRI
Inne. Jakie?
5 Jak ocenia Pan/Pani stopień przejrzystości i czytelność raportu?
1
Źle
2
Average
3
Good
4
Excellent
6 Co moglibyśmy zmienić w sposobie prezentacji raportu?
7 Jak ocenia Pan/Pani stronę wizualną raportu?
1
Źle
2
Average
3
Good
4
Excellent
8 Jaką instytucję Pani/Pan reprezentuje?
Inwestor / Analityk
Producent
Ośrodek akademicki
Inne. Jakie?
Bank
Organizacja pozarządowa
Media
Aby wysłać ankietę, musisz wypełnić wszystkie pola.
Podczas wysyłania wystąpił błąd, spróbuj jeszcze raz.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.