en

Nagrody i wyróżnienia

"Wiosło Biznesu" dla Pelion S.A.

Pelion otrzymał statuetkę "Wiosło Biznesu" w pierwszej edycji plebiscytu organizowanego przez "Gazetę Wyborczą". Celem plebiscytu było wyłonienie firm, które zdaniem czytelników i kapituły konkursu najwięcej wniosły dla rozwoju Łodzi i województwa łódzkiego. Statuetki wręczono 29 września 2015 r., podczas VIII Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi.

RESPECT Index

Firma Pelion, czwarty raz z rzędu, znalazła się w składzie RESPECT Index, po raz kolejny potwierdzając najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu. Uroczyste ogłoszenie składu indeksu i wręczenie certyfikatów spółkom miało miejsce 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Weryfikacja do indeksu była kilkustopniowa i obejmowała szczegółową analizę poziomu i stopnia kompleksowości działań podejmowanych przez spółkę z myślą o jej interesariuszach. Ocenie podlegały m.in. strategia i sposób zarządzania organizacją, polityka pracownicza i środowiskowa oraz działania na rzecz rynku i klientów. Fakt, że już czwarty raz firma znalazła się w RESPECT Index dowodzi, że Pelion niezmiennie prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy, budując z nimi partnerskie relacje oparte na zaufaniu i transparentności działań. Ponowne włączenie firmy w skład Indeksu to także potwierdzenie słuszności wartości, na których została zbudowana firma i które od 26 lat stanowią fundament jej codziennej działalności. RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Stanowi on realną referencję dla inwestorów giełdowych, gdyż daje gwarancję inwestycji w spółki o najwyższych standardach zarządzania.

Biały Listek CSR "Polityki"

18 maja 2016 r. tygodnik "Polityka" po raz piąty przyznał Listki CSR dla najbardziej odpowiedzialnych firm w 2015 r. Po raz pierwszy w tym prestiżowym rankingu została wyróżniona firma Pelion, otrzymując Biały Listek CSR. Przyznane wyróżnienie stanowi potwierdzenie wysokiej jakości działań, jakie w codziennej działalności firma podejmuje na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu. Pelion był jedną z niewielu firm z sektora ochrony zdrowia wyróżnioną w rankingu.

Lista 500 Największych Firm

Pelion znalazł się na 32. miejscu wśród największych firm w Polsce w opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” w maju 2015 r. rankingu „Lista 500”. Kryterium decydującym o miejscu w rankingu była wysokość przychodów osiągniętych w 2014 r.

CE Top 500 oraz Index of Success

Pelion zajął 79. miejsce w rankingu 500 największych firm Europy Środkowej i Ukrainy, przygotowanym przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z "Rzeczpospolitą". Tym samym spółka awansowała o 15 miejsc w porównaniuz 2014 r. Jednocześnie Pelion znalazł się w prestiżowym Index of Success, prezentującym koniunkturę w biznesie oraz kondycję największych i najbardziej dynamicznych firm w Europie Centralnej. Indeks tworzony jest na podstawie listy "Europa 500". W skład Index of Success weszło 30 spółek.

Ranking spółek najlepiej raportujących dane ESG

Spółka Pelion została wyróżniona w IV edycji badania "Analiza ESG spółek w Polsce", przygotowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz GES. Ranking ma na celu wyłonienie spółek najlepiej raportujących dane pozafinansowe z obszaru środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego, które dostarczane są analitykom, inwestorom i innym grupom interesariuszy. Pelion znalazł się w pierwszej trójce spółek najlepiej raportujących dane pozafinansowe w sektorze ochrony zdrowia, tym samym potwierdzając swoją atrakcyjność inwestycyjną.

Dobre praktyki Pelion w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Raport "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki" wydawany jest od 14 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i stanowi największy w Polsce przegląd aktywności w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego. W raporcie opisującym najlepsze praktyki polskich firm podejmowane w 2015 r. znalazło się 9 oryginalnych oraz 5 długoletnich praktyk realizowanych przez spółki Pelion. Ich uwzględnienie w raporcie to dowód, że Pelion niezmiennie plasuje się w gronie najlepszych firm inicjujących ciekawe i odpowiedzialne działania, które mogą stanowić inspirację dla innych firm.

"Solidny Pracodawca Roku 2014" dla PGF S.A.

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. została uhonorowana tytułem "Solidny Pracodawca Roku 2014". Wyróżnienie stanowi potwierdzenie, że PGF jest spółką wiarygodną pod względem prowadzonej polityki personalnej, dba o pracowników oraz wyróżnia się kulturą organizacyjną i stosowanymi rozwiązaniami w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Gala Konkursu połączona z wręczeniem statuetek odbyła się 12 lutego 2015 r. O przyznaniu PGF tytułu Solidnego Pracodawcy 2014 zadecydowały m.in. wysokie standardy rekrutacji, jakość systemów motywacyjnych, a także oferowane przez firmę możliwości rozwoju i awansu. PGF dba o swoich pracowników, wszystkim zatrudnionym gwarantując poszanowanie zasad równego traktowania (niezależnie od wieku, statusu, sytuacji życiowej), zapewniając bardzo dobre warunki socjalne, rzetelne systemy motywacyjne oraz ciekawe programy pracownicze. Z myślą o pracownikach spółka organizuje dostosowane do potrzeb szkolenia rozwijające kompetencje. Oferuje również praktyki i staże dla studentów, spośród których część zostaje później pracownikami PGF.

"Ulubiona Marka 2015 – Wybór Konsumentów" dla DOZ Dbam o Zdrowie

Marka DOZ Dbam o Zdrowie otrzymała tytuł "Ulubiona Marka 2015 – Wybór Konsumentów". W ogólnopolskim badaniu wzięło udział 510 najsilniejszych, ogólnopolskich marek spożywczych, chemicznych i kosmetycznych z 53 kategorii. Celem badania było wskazanie marek FMCG, które są najbardziej cenione przez konsumentów. Zwycięzcy zostali wyłonieni przez konsumentów ankietowanych przez Instytut GfK Polonia.

Superbrands 2015/2016 dla marek DOZ Dbam o Zdrowie oraz Natura

Marki DOZ Dbam o Zdrowie oraz Natura zostały uznane za jedne
z najsilniejszych marek na polskim rynku, w wyniku czego otrzymały tytuł Created in Poland Superbrands 2015/16. Tytuł ten otrzymują polskie marki w oparciu o wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Dla drogerii Natura było to trzecie z rzędu wyróżnienie Superbrands, a dla DOZ Aptek Dbam o Zdrowie pierwsze.

Srebrna Perła dla "Magazynu 60+"

10 listopada 2015 r. w Nowym Jorku, podczas rozdania Pearl Awards, "Magazyn 60+" otrzymał Srebrną Perłę w kategorii Corporate Social Responsibility. Pearl Awards, organizowany przez The Content Council, jest najważniejszym i najbardziej prestiżowym międzynarodowym konkursem dla twórców content marketingu.

"Magazyn 60+" uwzględnia zainteresowania i potrzeby pokolenia 60-, 70- i 80-latków. Każdy numer zawiera informacje o zdrowiu, ciekawe artykuły oraz wywiady. Czasopismo wyróżnia czytelny układ oraz starannie dobrana czcionka. "Magazyn 60+" zachęca czytelników do aktywnego spędzania czasu, udziału w rozmaitych przedsięwzięciach, akcjach, spotkaniach. Prezentuje interesujące inicjatywy. Poleca ciekawe książki i filmy. Podkreśla jak bogata, twórcza i przyjemna może być jesień życia.

5-gwiazdkowy certyfikat Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej dla DOZ Maratonu Łódź z PZU

DOZ Maraton Łódź z PZU, jako pierwszy bieg w Polsce, otrzymał pięciogwiazdkowy certyfikat Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej (ang. European Athletics). Wyróżnienie stanowi potwierdzenie najwyższych standardów organizacyjnych łódzkiej imprezy. Warunkiem przyznania 5 gwiazdek było spełnienie szeregu wymagań dotyczących m.in. zabezpieczenia biegu, pomiaru czasu i trasy, obsługi zawodników, komunikacji czy wolontariatu. W procesie opracowania standardów European Athletics brali udział biegacze, organizatorzy imprez biegowych z całej Europy, działacze oraz eksperci z różnych dziedzin.