en

Zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne

ponad
300

zatrudnionych
pracowników


1,5 mld PLN

sprzedaży


Lider na polskim
rynku zaopatrzenia
szpitali

ok.
12 tys.

dostaw miesięcznie

Największy na
rynku asortyment
leków - ok.
9 tys. SKU
Realizacja
zamówień
standardowych do
24h

cito - do 6h

Obsługa
ponad
750

szpitali

PGF Urtica Sp. z o.o.

PGF Urtica to ogólnopolska hurtownia o ugruntowanej pozycji lidera na rynku. Obsługuje ponad 750 szpitali oraz ponad 1 000 innych odbiorców (głównie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej i sanepidy) na terenie całego kraju.

Spółka posiada 25-letnie doświadczenie i niekwestionowaną wiedzę ekspercką. Działalność prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem. PGF Urtica prezentuje najwyższe standardy etyczne, potwierdzone obowiązującym w spółce Kodeksem Etyki.

Działalność operacyjna spółki odbywa się w oparciu o centralny magazyn w Łodzi oraz pięć oddziałów zlokalizowanych we Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Poznaniu i Lublinie. Codziennie z centralnego magazynu w Łodzi wysyłanych jest do szpitali ponad 5,5 tys. pozycji.

Wysoki udział linii szpitalnej w rynku hurtowej sprzedaży to efekt realizacji przyjętej strategii oraz koncentracji na kluczowych dla spółki obszarach działalności. Wieloletnie doświadczenie, szeroka konkurencyjna oferta leków, obejmująca ok. 9 tys. pozycji oraz skala prowadzonej działalności to czynniki, które pozwoliły spółce utrzymać swoją pozycję rynkową. Silne zaplecze logistyczne oraz oferta usług finansowych dla szpitali to jej dodatkowe atuty.

Uwzględniając potrzeby klientów, PGF Urtica opracowała System Awaryjnego Reagowania (SAR), w ramach którego pracownicy działu sprzedaży dyżurują całą dobę pod telefonem, a kierowcy dowożą leki w trybie na "cito".

Spółka realizuje koncepcję budowania relacji i wspierania swoich partnerów biznesowych poprzez działalność szkoleniową oraz wydawniczą. Komunikacja fachowej wiedzy odbywa się za pośrednictwem wydawanego przez spółkę magazynu „Farmakoekonomikaszpitalna”, który powstaje przy udziale ośrodkówi towarzystw naukowych, jak również farmaceutów szpitalnych.„Farmakoekonomika szpitalna” jest kwartalnikiem i dociera do pięciuset szpitali i aptek w Polsce.

W roku 2015 nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży towarów o ok. 7,5% r/r. Działania spółki skupione były na optymalizacji głównych procesów biznesowych oraz udoskonalaniu procedur przetargowych i sprzedażowych w celu podniesienia jakości świadczonych usług.

W dziale produktów finansowych, obsługujących programy finansowe dla lecznictwa zamkniętego, kontynuowano realizację kluczowych założeń zainicjowanych w latach poprzednich. Skupiono się na podtrzymaniu i wzmocnieniu pozytywnych relacji z podmiotami objętymi programami finansowymi, celem zwiększenia efektywności finansowo-windykacyjnej w programach. W efekcie w 2015 roku ponad 60 szpitali skorzystało z tej oferty.

Wypracowywane przez lata relacje z producentami zaowocowały zaufaniem branży, a także zbudowaniem szerokiego zakresu zintegrowanych usług dedykowanych producentom, obejmujących m.in.: profesjonalną obsługę przetargów, analizy rynkowe, wsparcie sprzedaży, usługi logistyczne oraz marketingowe.

W grudniu 2015 roku spółka zdobyła certyfikat jakości ISO9001:2008, potwierdzający wdrożenie i skuteczne realizowanie systemu zarządzania jakością. Przyczyniło się to do wzrostu konkurencyjności firmy w zakresie przystępowania do przetargów. Równolegle PGF Urtica pracowała nad poprawą jakości obsługi klienta, w tym nad obniżeniem poziomu reklamacji z powodu błędnie przyjętych zamówień.

W 2015 roku już po raz osiemnasty PGF Urtica zorganizowała aukcję prac plastycznych w ramach projektu „Urtica Dzieciom”, uzyskując rekordową kwotę 385 tys. PLN zebranych środków. Całość funduszy została przeznaczona na potrzeby 17 szpitalnych oddziałów onkologicznych i hematologicznych, biorących udział w projekcie „Słoneczna Galeria”. W 2015 roku część funduszy przekazana została również na organizację turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z tychże oddziałów. Zainicjowane przedsięwzięcie jest okazją do integracji różnych środowisk biznesowych oraz próbą zwrócenia ich uwagi na możliwość czynnego zaangażowania się w doraźną pomoc dla dzieci z oddziałów onkologicznych i hematologicznych. Stanowi to duże wsparcie dla lokalnych społeczności. Partnerem aukcji jest DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie.

WYZWANIA I CELE

Rynek zaopatrzenia szpitali podlega nieustannym zmianom. W ciągu ostatnich kilku lat sukcesywnie wzrastają w nim udziały tzw. dystrybucji DTH, czyli bezpośredniej od producenta do aptek szpitalnych. Z jednej strony powoduje to rosnącą konkurencję, ale z drugiej – stwarza nowe możliwości dla podmiotów posiadających doświadczenie na rynku i potrafiących rozszerzyć rolę tradycyjnego dystrybutora.

W celu wzmocnienia relacji z producentami z dniem 1 stycznia 2016 r. PGF Urtica objęła 100% udziałów spółki Pharmalink, realizującej usługi transportowe na rzecz producentów farmaceutycznych. Tym samym obie te spółki utworzyły nową linię biznesową - zaopatrzenia szpitali i usług logistycznych.

W 2015 roku PGF Urtica prowadziła badania dotyczące zmieniającego się rynku oraz opracowała strategię analizy rynku komercyjnego w celu zarówno rozszerzenia listy nabywanych produktów przez dotychczasowych nabywców, jak również inicjowania zakupów przez nowych partnerów. Na 2016 rok planowane jest uruchomienie nowego magazynu centralnego w Łodzi oraz oprogramowania wspierającego proces realizacji i obsługi postępowań przetargowych. Długofalowym celem spółki pozostaje zwiększanie udziałów rynkowych przy równoczesnym utrzymaniu poziomu rentowności sprzedaży oraz bezpiecznego poziomu należności.

Pharmalink Sp. z o.o.

Spółka Pharmalink jest liderem na rynku transportu leków, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych bezpośrednio od producentów farmaceutycznych do odbiorców takich jak podmioty lecznictwa zamkniętego i otwartego, hurtownie, apteki, przychodnie.

Cały system logistyczny spełnia wymogi zawarte w ustawie z dn. 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Jako pierwszy operator logistyczny na rynku, spółka wdrożyła technologię transportu w suchym lodzie oraz w tzw. zimnym łańcuchu dostaw (temperatura od 2°C do 8°C). Wykorzystuje do tego specjalistyczne samochody z zabudową izotermiczną i urządzeniami grzewczo-chłodniczymi.

Pharmalink jest w stanie dotrzeć do odbiorców na terenie całego kraju w ciągu 24 godzin, oferując także dostawy na ratunek oraz w skróconym czasie (do 12 godzin). Optymalizacja tras oraz maksymalne wykorzystanie ładowności pojazdów pozwala aktywnie ograniczać negatywny wpływ na środowisko.

Pharmalink jest też prekursorem stosowania we wszystkich pojazdach systemu śledzenia przesyłek GPS, zapewniającego stałe monitorowanie lokalizacji pojazdów oraz warunków temperaturowych on-line podczas transportu.

W 2015 roku spółka kontynuowała działania optymalizujące koszty transportu, otworzyła kolejne komory przeładunkowe w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Białymstoku, pozyskała nowe kontrakty w obszarze dystrybucji bezpośredniej oraz wdrożyła rozwiązania podnoszące jakość świadczonych usług. W obszarze współpracy z klientami zewnętrznymi odnotowała kilkunastoprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży.