en

Szanowni Państwo,

na Państwa ręce składam skonsolidowany raport Pelion Healthcare Group podsumowujący rok 2015. Był on dla nas wyjątkowy, bo świętowaliśmy w nim nasze dwudziestopięciolecie. Historia Pelion S.A. rozpoczęła się w 1990 r. w Łodzi - mieście, które jest synonimem przedsiębiorczości i zaradności. Razem z grupą entuzjastów zbudowaliśmy od podstaw firmę, która jest przykładem polskiego sukcesu. Konsekwentnie, rok po roku, tworzyliśmy wartość, jaką niesie ze sobą praca na rzecz ochrony zdrowia. Nasza strategia działania definiowała wizję rozwoju Pelion, który dzięki silnemu zorientowaniu na Pacjenta oraz wysokiej skuteczności operacyjnej, pozostaje największą i najbardziej efektywną firmą ochrony zdrowia w Polsce i Europie Środkowej. Jubileusz dwudziestopięciolecia symbolicznie rozpoczął nowy etap rozwoju Pelion.

Wszystkie nasze dalsze działania skupione są wokół na nowo określonej misji. Jesteśmy po to, by dbać o jakość i długość życia pacjentów i klientów.

Najważniejszym celem Pelion jest ciągłe wzmacnianie naszej kluczowej działalności, jaką jest kompleksowa, nowoczesna i bezpieczna dystrybucja leków. Jednocześnie rozwijamy rzetelny serwis i nowe usługi w oparciu o innowacje. Elementem naszej strategii jest także zrównoważony rozwój. Dzięki niemu dążymy do opracowania i wdrożenia rozwiązań dostosowanych do potrzeb świata charakteryzującego się ograniczonymi zasobami.

Rok 2015 był dla nas rokiem wzmożonej pracy. W zeszłym roku skonsolidowane przychody Pelion Healthcare Group wyniosły 8,5 mld zł i wzrosły o blisko 10% w stosunku do roku 2014, pomimo niesprzyjających warunków regulacyjnych.

Obecne regulacje znacząco ograniczają możliwości rozwoju i wprowadzają dodatkowe ryzyko kontynuowania inwestycji rozwojowych.

Jednocześnie zauważamy fakt, iż 2015 rok przyniósł inicjatywy, które nakierowane są na zapewnienie pełnego dostępu do leczenia. W szczególności dostrzegamy wagę programu darmowych leków dla seniorów. Od dawna podkreślaliśmy, iż jest to szczególna grupa pacjentów i żałujemy, iż nasze działania, obniżające systemowo ceny leków dla seniorów, zostały zablokowane kilka lat temu.

Niezależnie od okoliczności ekonomicznych i regulacyjnych rozwijamy nasz biznes w oparciu o solidne fundamenty. Przede wszystkim budujemy trwałą wartość poszczególnych linii biznesowych. Przeszliśmy kompleksową zmianę w DOZ Aptekach. Dziś pod marką DOZ Aptek działa 900 Aptek z nowoczesnym i profesjonalnym serwisem dla Pacjenta. DOZ Apteki są dostępne dla każdego, są blisko i przede wszystkim zapewniają leki w najlepszych cenach. Zaoferowaliśmy także nowoczesne i wysokiej jakości DOZ produkty, które cieszą się dużym uznaniem naszych Pacjentów. Jesteśmy dumni, że DOZ Apteki są dziś najchętniej wybierane przez Pacjentów w Polsce.

Pracowaliśmy także intensywnie nad włączeniem drogerii Natura w struktury naszej firmy. Wymagało to ujednolicenia systemu zarządzania i wzmocnienia zespołu ludzi. Naszym celem jest, by Drogerie kojarzyły się z nowoczesnym sklepem, z doskonałym serwisem, świetną ofertą pełną najwyżej jakości polskich produktów. Dla pracowników zaś ma to być stabilne i rozwojowe miejsce pracy. Dbamy także o to, by dystrybucja lekowa pod marką Polskiej Grupy Farmaceutycznej była synonimem rzetelności i bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że zaopatrywane przez nas Apteki, mają zapewniony pełen serwis. Ten serwis pomaga polskim Aptekom rozwijać się i świadczyć profesjonalną opiekę farmaceutyczną. Nasza linia biznesowa dbająca o zaopatrzenie szpitali w leki potwierdziła pozycję lidera na polskim rynku. Dzięki zaangażowanemu zespołowi i umiejętności dostosowana oferty do potrzeb zarówno szpitali, jak i producentów Urtica buduje trwałą wartość.

Cieszy nas także rozwój naszych spółek na Litwie. Sukcesy w tym kraju pokazują potencjał rozwojowy firmy w sytuacji braku antypacjenckich i antyrozwojowych regulacji. Pokazują też, jaki serwis może otrzymać Pacjent, a jaki nie jest dostępny w naszym kraju.

Staramy się budować nowoczesny świat poprzez innowacyjność i współpracę. Rozwijamy także nowe strategiczne inicjatywy. W naszej Firmie wzmocniliśmy działania oparte na badaniach i rozwoju. Jedną z takich inicjatyw jest rozwój spółki Pharmena. Finalizujemy badania nad cząsteczką 1-MNA, jej potencjalnym wykorzystaniem w dermatologii oraz w leczeniu schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Pracujemy też nad rozszerzeniem oferty produktów.

Pelion jest też stabilnym miejscem pracy dla ponad dziewięciu tysięcy osób. To dla nas wielkie wyzwanie. Nasz sukces i rozwój zależy od ludzi i ich motywacji.

Z punktu widzenia wyników finansowych, mamy jako Zarząd świadomość, że pomimo podjęcia bardzo wielu inicjatyw, skonsolidowane wyniki na poziomie odnotowanego zysku netto nie są satysfakcjonujące. Jesteśmy jednak przekonani, że te podjęte działania przyczynią się do istotnej poprawy wyników w kolejnych latach.

Nadchodzące lata 2016-2020 zostaną podporządkowane realizacji strategii Pelion, której podstawowymi założeniem jest osiągnięcie przez nas statusu lidera we wszystkich biznesowo kluczowych obszarach: dystrybucji, opieki farmaceutycznej, serwisu dla pacjenta w DOZ Aptekach i serwisu dla szpitali oraz usługach drogeryjnych. Wierzę, że stworzone fundamenty pozwolą na zakończenie tego okresu sukcesem. Będziemy usprawniać naszą Firmę, by osiągnąć organizacyjną doskonałość i kreować przewagi konkurencyjne. Tak, jak robiliśmy to przez ostatnie 25 lat.

Z poważaniem,
Jacek Szwajcowski
Prezes Zarządu