en

Misja

Kluczowa działalność Pelion ma bezpośredni wpływ na dostępność i bezpieczeństwo terapii farmakologicznej dla Pacjenta – począwszy od zaopatrzenia hurtowni, szpitali i aptek w leki i inne produkty, poprzez ich transport i przechowywanie, aż po bezpośrednią sprzedaż i komunikację do Pacjenta w aptekach. Od 2011 do końca 2015 roku kierunek tych działań wyznaczała misja:

Dbam o zdrowie – nasza pasja, Twoja inwestycja

Misja ta oznaczała, że działając na rynku ochrony zdrowia, Pelion w naturalny sposób przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zdrowie Pacjentów. Angażuje się w promocję postaw i rozwiązań służących poprawie kondycji zdrowotnej społeczeństwa, a także wspiera osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową i materialną mają ograniczony dostęp do farmakoterapii. Decyzje, wybory i działania firmy wpływają na stworzenie międzynarodowej organizacji, której rozmiar, charakter i kultura pozwalają przyjmować na siebie odpowiedzialność za to, w jaki sposób wpływa ona na otoczenia, w tym szczególnie na zdrowie Pacjentów.
Ułatwienie dostępu do leków zarówno w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, jak i szpitalnej to zadania, które zostały wykonane przez firmę w ciągu ostatniego ćwierćwiecza i dziś może się cieszyć zaufaniem, jakim darzą ją Pacjenci. Jednak obecnie przed Pelion stoją nowe wyzwania, które wynikają z dynamicznego rozwoju technologicznego oraz zmieniających się potrzeb Pacjentów. Firma dba o to, żeby dostosowywać swoją ofertę do aktualnej sytuacji i wymagań rynku.

Wraz z rozwojem Pelion zmienia się także skala wpływu, jaki wywiera na otoczenie. To skłoniło firmę aby w roku obchodzenia swojego jubileuszu 25-lecia ponownie określić kluczowe aspekty działania. W efekcie wszystkie dalsze działania Pelion skupione zostały wokół nowej misji:

Jesteśmy po to, by dbać o jakość i długość życia pacjentów i klientów

Poza dalszym rozwojem trzech podstawowych filarów swojego biznesu, Pelion zamierza skupić się na poszerzaniu zakresu oferowanych usług oraz dodatkowych programów dla Pacjentów i klientów. Oznacza to m.in. wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, które dotyczą już nie tylko bezpośrednio leczenia farmakologicznego, ale także edukacji prozdrowotnej, dbania o dobre samopoczucie i witalność.

Firma chce rozbudowywać swoją ofertę nie tylko poprzez dotychczasowe tradycyjne formy dbania o Pacjentów, tj. detaliczną, hurtową oraz internetową sprzedaż leków, ale także rozbudowane pakiety ochrony zdrowia, ubezpieczenia i pakiety lekowe, silne, własne marki, innowacyjne produkty oraz świadczenie usług produkcji kontraktowej. Planuje dalsze prace nad rozwojem portali związanych z różnymi aspektami zdrowia, poszerzaniem programu opieki lekarzy specjalistów, stworzeniem specjalnych aplikacji mobilnych czy wprowadzeniem ułatwień dla Pacjenta. Działalność Pelion zdecydowanie wykracza poza tradycyjnie rozumianą ochronę zdrowia, ponieważ nie chce skupiać się wyłącznie na leczeniu, ale także na działaniach, które mają na celu podniesienie jakości życia.