en

Wydarzenia roku 2015

styczeń
I
 • Włączenie Pelion S.A. do indeksu sWIG80
 • Przyznanie PGF S.A. tytułu Solidnego Pracodawcy Roku 2014
luty
II
 • V Wieczór Charytatywny DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie
 • Wydanie rekomendacji "trzymaj" przez DM BZ WBK z ceną docelową 88,5 PLN / akcję
 • Wydanie rekomendacji "trzymaj" przez DM BOŚ z ceną docelową 95 PLN / akcję
marzec
III
 • Podjęcie przez Zarząd Pelion S.A. uchwały o rekomendacji WZA wypłaty dywidendy w wysokości 2 PLN / akcję z zysku osiągniętego w roku 2014
 • Wybór PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o przez Radę Nadzorczą Pelion na biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Pelion
Kwiecień
IV
 • V edycja DOZ Maraton Łódź z PZU
 • Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pelion S.A. w siedzibie Spółki
Maj
V
 • Wypłata dywidendy akcjonariuszom Pelion S.A. w wysokości 2 PLN / akcję w dniu 20 maja (dniem wypłaty zywidendy, wg którego ustalona została lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, był 4 maja)
Czerwiec
VI
 • Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia obniżenia wysokości kapitału zakładowego Pelion S.A. z 22 371 150 PLN do kwoty 22 291 428 PLN, po umorzeniu 39 861 akcji
Sierpień
VIII
 • Wydanie rekomendacji "trzymaj" przez DM BOŚ z ceną docelową 88,7 PLN / akcję
Wrzesień
IX
 • Przyznanie marce DOZ Dbam o Zdrowie tytułu "Ulubiona Marka 2015 – Wybór Konsumentów"
 • Przyznanie firmie Pelion statuetki "Wiosło Biznesu"
Październik
X
 • Pelion po raz siódmy patronem obchodów Międzynarodowego Dnia Godności w Polsce
 • Wydanie rekomendacji "trzymaj" przez DM BOŚ z ceną docelową 79,6 PLN / akcję
listopad
XI
 • Podjęcie przez Zarząd PGF S.A. Uchwały w sprawie publicznej oferty do 300.000 Obligacji Serii A
 • Prestiżowe wyróżnienie dla "Magazynu 60+" podczas rozdania Pearl Awards w Nowym Jorku
 • Przyznanie tytułu Superbrands 2015/2016 dla marek DOZ Dbam o Zdrowie oraz drogerie Natura
 • 18. Gala "Urtica Dzieciom"
 • Wydanie rekomendacji "trzymaj" przez DM PKO BP z ceną docelową 70 PLN / akcję
Grudzień
XII
 • Jubileusz 25-lecia Pelion
 • Ogłoszenie finału IX edycji RESPECT Index, w skład którego po raz czwarty wszedł Pelion S.A.
 • Nabycie przez Grupę Pelion kontroli nad spółką Pharmena S.A.