en

Pozostała działalność

BSS S.A. oferuje kompleksowe usługi z zakresu procesów biznesowych obejmujące: outsourcing rachunkowości i sprawozdawczości, konsolidację sprawozdań, outsourcing kadrowo-płacowy, rachunkowość zarządczą, usługi podatkowe, wsparcie procesów finansowania oraz doradztwo biznesowe. Jest członkiem prestiżowego Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (oryg. ABSL).
Obecnie BSS świadczy usługi dla ponad 240 podmiotów z Polski i z zagranicy, wśród których rosnący udział stanowią podmioty zewnętrzne (ponad 30% na koniec 2015 roku). Zespół BSS tworzą ludzie o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, m.in. biegli rewidenci, ACCA, doradcy podatkowi z doświadczeniem w pracy w międzynarodowych centrach BPO oraz międzynarodowych firmach consultingowych.
BSS, jako firma zajmująca się dostarczaniem kompleksowych usług finansowo-księgowych, stawia szczególny nacisk na efektywność proponowanych rozwiązań. Zespół BSS działa jak indywidualny doradca każdej firmy, wspierający swoich klientów w sposób kompleksowy - od prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości wg polskich i międzynarodowych standardów, poprzez kadry i płace aż po zaawansowane usługi rachunkowości zarządczej, wsparcia procesów pozyskania finansowania czy doradztwa podatkowego i biznesowego -zawsze dostosowując zakres usług do oczekiwań klientów.

ROK 2015
W 2015 r. firma kontynuowała projekt doskonałości operacyjnej opartej na metodologii LEAN oraz wdrożyła archiwa elektroniczne dla dokumentów zakupu. Szczególny nacisk położono na rozumienie procesów biznesowych klientów oraz zwiększenie ich efektywności poprzez wspólnie prowadzone projekty.
„PARTNERSTWO BIZNESOWE budowane na zaufaniu i jakości, którego celem jest dostarczanie profesjonalnego wsparcia pomagającego osiągnąć sukces Państwa firmie” – to misja BSS, która realizowana jest każdego dnia poprzez trzy filary: kompleksowość, kadrę oraz jakość procesów. Spółka organizuje cykliczne spotkania z przedsiębiorcami w celu dzielenia się wiedzą dotyczącą finansowych aspektów działalności firm. Wydarzenia pod nazwą „Inspiracje biznesowe”, odbywające się w 2015 r., były kierowane do przedsiębiorców działających w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Rok 2015 zaowocował również nowymi wydarzeniami w zakresie edukacji przedsiębiorców, m.in. nagraniem webinarium pt.: „7 mitów na temat outsourcingu” oraz merytorycznym partnerstwem w raporcie branżowym: Nowoczesny Dyrektor Finansowy.

Wyzwania i plany
Dalszy rozwój BSS nakierowany jest przede wszystkim na stałe doskonalenie i optymalizację procesów wewnątrz firmy oraz procesów biznesowych jej klientów, powoływanie międzydyscyplinarnych zespołów odpowiedzialnych za wdrożenia usprawnień na styku klient – BSS. Firma planuje również dalszy rozwój centrum scanningu BSS i budowę kolejnych elektronicznych archiwów dokumentów w celu zmniejszenia ilości dokumentów papierowych w obiegu.

MISJA
Pragniemy zostać doradcą wszystkich firm, które stoją przed problemem niemożności ściągania swoich długów, a oczekują przejrzystych i uczciwych zasad postępowania oraz optymalnych rozwiązań.

Podstawowym przedmiotem działalności CONSENSUS Sp. z o.o. jest wspieranie swoich partnerów – zarówno w ramach Pelion, jak i klientów zewnętrznych – w zarządzaniu ryzykiem kredytu kupieckiego na wszystkich etapach współpracy: począwszy od oceny kondycji finansowej i historii płatności klientów, poprzez ustalanie limitów kupieckich i bieżący monitoring terminowości spłat, po pomoc w oddłużaniu i windykację.
Spółka została powołana w 2001 r. pod nazwą Farm-Serwis Sp. z o.o. W grudniu 2015 r., w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu doradztwa finansowego klientów spoza rynku farmaceutycznego, rozpoczął się proces rebrandingu spółki. Obecnie pod nazwą Consensus, spółka dzieli się swoim doświadczeniem z coraz szerszą liczbą podmiotów.
Consensus to zespół specjalistów z dziedzin: prawa, windykacji i zarządzania ryzykiem. Spółka przeprowadziła z powodzeniem ponad 1 000 spraw windykacyjnych, a łączna wartość obsługiwanych na koniec 2015 roku należności wynosiła blisko 300 mln PLN.

ROK 2015
W 2015 roku spółka Consensus (jeszcze jako Farm-Serwis) kontynuowała realizację strategii szczegółowej weryfikacji nowo pozyskanych klientów i ścisłej kontroli ryzyka u klientów dotychczasowych.
Na zakończenie roku spółka zarządzała portfelem należności aptecznych na poziomie 275 mln PLN brutto, z czego status wymagalnych miało tylko 37 mln PLN. Za sukces spółki należy uznać fakt, że prawie połowa należności znajduje się w okresie przeterminowania nie dłuższym niż 7 dni.

Wyzwania i plany

W 2016 roku kontynuowany będzie proces rebrandingu spółki i pozyskiwania na coraz większą skalę klientów spoza rynku farmaceutycznego. Przeprowadzona zostanie wymiana systemów informatycznych, co usprawni działanie spółki i pozwoli na jeszcze dokładniejszą analizę zagrożeń oraz płynniejszy monitoring wierzytelności klientów.

Spółka epruf w swoich działaniach łączy obszar ochrony zdrowia z rynkiem ubezpieczeniowym. Jest operatorem rozliczeniowym ubezpieczeń lekowych i programów zdrowotnych. Od ponad 6 lat współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, obsługując na ich zlecenie ubezpieczenia lekowe. Umożliwia sprawne i wygodne rozliczenia świadczeń pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a apteką. Równolegle świadczy klientom biznesowym usługi wspierające, m.in z zakresu rozliczania świadczeń oraz analiz.

epruf s.a. obsługuje ubezpieczenia lekowe znajdujące się w ofertach PZU Życie, PZU Zdrowie oraz LUX MED Ubezpieczenia. Na koniec 2015 roku spółka obsługiwała ponad 500 000 ubezpieczonych i współpracowała z 30% aptek na rynku.

Eubioco S.A. jest spółką specjalizującą się w świadczeniu usług produkcji kontraktowej, poprzez realizowanie procesów badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, jak również wytwarzanie ich w zakładzie produkcyjnym w Laboratorium Galenowym Olsztyn Sp. z o.o. Klientami spółki są podmioty z rynku polskiego i zagranicznego, budujące marki własne i potrzebujące wiarygodnego partnera, którego standard wytwarzania jest poświadczony certyfikatem GMP. W ramach serwisu dodatkowego oferowanego swoim klientom spółka przygotowuje dokumentację technologiczną, wymaganą w procesie notyfikacji suplementów diety.

W 2015 roku, w ramach realizowanej strategii producenta kontraktowego, spółka wzmocniła relacje z dotychczasowymi partnerami biznesowymi, wytwarzając dla nich szerszy asortyment produktów, jak również pozyskała dla swojego zakładu wytwórczego nowych klientów i nowe produkty, podwajając wolumen wytwarzania. Dodatkowo kontynuowała prace badawczo-rozwojowe z zewnętrznym klientem, zakończone wytworzeniem serii do badań klinicznych i opracowaniem części dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego. Dla podwyższenia standardu realizowanych usług, spółka rozbudowała rozwiązania IT w obszarze produkcyjnym i magazynowym, jak również powiększyła zdolności wytwórcze zakładu w Dywitach poprzez instalację dwóch mieszalników o różnej pojemności w obszarze formulacji mokrych oraz dodatkowego oprzyrządowania rozszerzającego zakres wytwarzanych tabletek. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie jakości i poziomu bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.

ALE Sp z o.o. dostarcza suplementy diety dla osób aktywnych - zarówno amatorów, jak i profesjonalnych sportowców. Bezpieczeństwo oraz najwyższa jakość produktów jest potwierdzona przez certyfikaty jakości GMP i HACC. Na koniec 2015 roku spółka posiadała 30 SKU w trzech liniach produktowych: Energy, Health i Power. Produkty marki ALE są szeroko dostępne – w aptekach, sklepach specjalistycznych, klubach fitness, puntach FMCG, sklepie internetowym. Obecnie około 95% sprzedaży odbywa się w kanale pozaaptecznym.

Pharmena S.A. jest spółką biotechnologiczną, zajmującą się opracowywaniem i komercjalizacją innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej substancji czynnej 1-MNA. Od 2008 roku notowana jest na alternatywnym rynku NewConnect. Obecnie Pharmena prowadzi równolegle dwa projekty wykorzystujące cząsteczkę 1-MNA - w zakresie wdrożenia na rynek innowacyjnego suplementu diety oraz badań nad lekiem przeciwmiażdżycowym. W 2015 roku otrzymała pozytywną opinię Brytyjskiej Komisji ds. Standardów Żywności w sprawie dopuszczenia do obrotu suplementu diety oraz zakończyła z sukcesem badania wszystkich pacjentów objętych II fazą badań klinicznych nad lekiem przeciwmiażdżycowym. Do tej pory wprowadziła blisko 30 dermokosmetyków sprzedawanych w kanale aptecznym i drogeryjnym. Jeden z nich - Dermena jest liderem w swojej kategorii pod względem ilości sprzedawanych produktów na polskim rynku z ponad 26-proc. udziałem w rynku. W grudniu 2015 roku, w wyniku nabycia kolejnego pakietu akcji, Pelion uzyskał kontrolę nad Pharmeną, która do tej pory miała status spółki stowarzyszonej.

Udziały w spółce kontrolującej

Szpital Specjalistyczny Brzeziny świadczy najwyższej jakości usługi medyczne, głównie w ramach kontraktów z NFZ, jak również na zasadach komercyjnych. Jednostka specjalizuje się w leczeniu chorób jelita grubego i w 2015 roku wykonała ponad 500 zabiegów i operacji związanych z leczeniem nowotworów tego narządu. Szpital przeprowadza szereg innowacyjnych operacjii zabiegów, m.in. usuwanie nowotworów jelita grubego przy pomocy kolonoskopu, leczenie achalazji za pomocą gastroskopu, zastosowanie neurostymulatora oraz płynnej chrząstki. Jako jedna z niewielu placówek w regionie oferuje szybką i kompleksową terapię onkologiczną. W 2015 roku Szpital otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia.

Daruma Sp. z o.o.
Przedmiotem działalności spółki jest m.in. wynajem środków trwałych i zarządzanie nieruchomościami w Pelion.

Pharmauto Sp. z o.o.
Spółka zarządza flotą samochodową w Pelion.

Pharma Partner Sp. z o.o.
Celem Spółki jest projektowanie i budowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia, będących odpowiedzią na potrzeby pacjentów.

Bez Recepty Sp. z o.o.
Spółka zajmuje się głównie działalnością wydawniczą.