en

Rada Nadzorcza

Jerzy
Leszczyński
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Jerzy Leszczyński posiada wykształcenie wyższe prawnicze uzyskane w Uniwersytecie Łódzkim, doktor habilitowany prawa.Od lat pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna. Posiada duże doświadczenie w pracach w ramach rad nadzorczych spółek publicznych między innymi pełni funkcję przewodniczącego w Monnari Trade SA w Łodzi a także członka rady nadzorczej BSP SA w Łodzi.

Hubert
Janiszewski
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej

Hubert Janiszewski posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Politechnice Warszawskiej.Ma bardzo bogate doświadczenie w pracach w radach nadzorczych w chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej: DB Securities S.A., MCI SA, Cognor SA i Mediacap S.A.; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Jacek
Tucharz
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Tucharz posiada wykształcenie wyższe uzyskane w Szkole Głównej Handlowej, na Wydziale Handlu Zagranicznego oraz podyplomowe uzyskane w Podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie zarządzania aktywami w funduszach inwestycyjnych.W chwili obecne zasiada jako członek w Radach Nadzorczych w AVIA AM Leasing S.A. Wilno (Litwa), MLP Group S.A. w Pruszkowie, MNI S.A. w Warszawie oraz Penton TFI S.A. w Warszawie.

Jan
Kalinka
Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1963-1994: pracownik naukowy Akademii Medycznej w Łodzi, a w latach 1980-1988 kierownik apteki szpitalnej w libijskim Benghazi. Od 1992 roku właściciel i kierownik prywatnej apteki. Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2003 roku.

Anna
Biednara
Członek Rady Nadzorczej

Pani Anna Biendara ukończyła wydział ekonomiczno-socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim.Przez wiele lat była związana z Polską Grupą Farmaceutyczną – obecnie Pelion SA. gdzie w latach 1994 - 2012 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych.