en

Zarząd Pelion S.A.

Jacek
Szwajcowski
Prezes Zarządu od początku pełniący funkcję Prezesa Zarządu

Jacek Szwajcowski w 1990 r. założył Hurtownię Leków „MEDICINES”, w której po przekształceniu w spółkę akcyjną objął funkcję Prezesa Zarządu. Spółka kontynuuje swoją działalność obecnie jako spółka holdingowa pod nazwą Pelion SA.. Jacek Szwajcowski nieprzerwanie jest Prezesem Zarządu spółki, która już od wielu lat działa w sektorze ochrony zdrowia. Jacek Szwajcowski jest członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu oraz od 2001 roku uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos.

Zbigniew
Molenda
Wiceprezes Zarządu
ds. dystrybucji
Założyciel Pelion S.A.,
od początku pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu

Zbigniew Molenda w 1990 roku założył Hurtownię Leków „MEDICINES”, w której po przekształceniu w spółkę akcyjną objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. Spółka kontynuuje swoją działalność obecnie jako spółka holdingowa pod nazwą Pelion SA.. Zbigniew Molenda nieprzerwanie jest Wiceprezesem Zarządu spółki, która już od wielu lat działa w sektorze ochrony zdrowia.

Ignacy
Przystalski
Wiceprezes Zarządu
ds. handlowych
Od 1 marca 2005r.
w Zarządzie Pelion S.A.

Ignacy Przystalski od 1992 związany był ze spółką Carbo z siedzibą w Katowicach, która prowadziła działalność w zakresie sprzedaży farmaceutyków. Pełnił w spółce Carbo funkcję Prezes Zarządu, a po fuzji spółki z Polską Grupą Farmaceutyczną SA objął w PGF SA stanowisko Z-cy Dyrektora ds. współpracy z dostawcami, następnie Dyrektora Oddziału w Katowicach, a w 2005 funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion SA – przekształconej z PGF SA.

Jacek
Dauenhauer
Wiceprezes Zarządu
ds. strategii finansowej
Od 1 stycznia 2007r. w Zarządzie Pelion S.A.

Jacek Dauenhauer posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 1993 kurs dla doradców inwestycyjnych.Jacek Dauenhauer od 1997 związany był ze spółką Medicines SA, następnie z Polską Grupą Farmaceutyczną SA, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. finansowych, a w roku 2007 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Obecenie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion SA - przekształconej z PGF SA.

Mariola
Belina-
Prażmowska
Wiceprezes Zarządu
ds. rozwoju i relacji
inwestorskich
Od 1 stycznia 2014r.
w zarządzie
Pelion S.A.

Mariola Belina-Prażmowska jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego - kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. W 2005 roku uzyskała tytuł Biegłego Rewidenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Deloitte Audyt Sp. z o.o. pełniąc funkcje od asystenta do managera, a następnie wykonując pracę na stanowisku dyrektora ds finansowych w Clear Edge Polska Sp. z .o.o. oraz Thunderbird Resort Poland Sp. z o.o. (fundusz inwestycyjny).Od 2009 roku związana jest z Pelion Healthcare Group. W roku 2010 została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BSS S.A. Rok później została Dyrektorem ds Relacji Inwestorskich Pelion S.A. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Pelion S.A. piastuje od 1 stycznia 2014r.